Helden van onze velden

Helden van onze velden

Translation not available

This page has not been translated for the selected language.

Not all heroes wear capes: sommigen plukken fruit, telen groenten of verpakken aardappelen. Mét respect voor de planeet. Met ‘Helden van onze velden’ tonen we de duurzaamheidsinspanningen die de Vlaamse landbouwsector levert. Dat zowel op vlak van behoud van biodiversiteit als duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, duurzaam water- en bodembeheer, verminderen van voedselverlies en -verspilling en duurzame verpakkingen.

Bloesems met bij

Biodiversiteit

Biodiversiteit is erg belangrijk voor natuur, mens en dier. Landbouwers proberen dan ook om de natuurlijke orde zoveel mogelijk te respecteren.

Lees meer
Zonnepanelen

Natuurlijke hulpbronnen

De akkerbouw-, groente- en fruitsectoren gaan zo duurzaam mogelijk te werk, ook op vlak van energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. 

Lees meer
Water sproeien

Duurzaam waterbeheer

Klimaatverandering leidt tot extremer weer en onvoorspelbare beschikbaarheid van water. Aandacht voor waterverbruik is dus essentieel.

Lees meer
Bodem

Duurzaam bodembeheer

Goed bodembeheer is de spil voor een weerbaar teeltsysteem dat bestand is tegen klimaatverandering en bodemerosie.

Lees meer
Aardappelen

Voedselverlies en -verspilling

De AGF-sectoren werken volgens het nul-afval-voedselprincipe: geen verspilling van aardappelen, groenten of fruit, water of energie van het veld naar de klant.

Lees meer
Duurzame verpakking

Duurzame verpakkingen

Duurzame verpakkingen hebben zo weinig mogelijk impact op het milieu, maar garanderen ook de kwaliteit van de verpakte groenten, fruit en aardappelen.

Lees meer

Nieuws

Vind hier onze recentste artikels.

Een aardappelveld in bloei met witte bloemetjes. Aardappelboer staat in het midden van het veld en bekijkt de bloemen zorgvuldig.

30 mei: eerste Internationale Dag van de Aardappel

Duurzaam geteeld product van eigen bodem in de kijker.

Lire la suite
Duurzame verpakkingen

Global Recycling Day: verpakkingen recycleren voor een duurzamere toekomst

Recycleren: voor de consument begint dat bij verpakkingsafval sorteren. Maar waarom gebruiken we nog verpakkingen?

Lire la suite
Duurzame energie

Hoe Vlaamse landbouwers steeds zuiniger omspringen met energie

Hoe besparen de AGF-sectoren energie? Energie-expert Laurens legt het uit. 

Lire la suite
Integrated Pest Management

Bij Vlaamse landbouwers staat biodiversiteit hoog op de agenda

Telers beschermen hun gewassen in drie stappen. Hoe? Dat ontdek je hier.

Lire la suite
Duurzaam waterbeheer AGF

Zo springt onze landbouwsector efficiënt om met water

Voor het telen van aardappelen, groenten en fruit is water een kostbare grondstof. Daar wordt duurzaam mee omgesprongen. 

Lire la suite
Duurzaam verpakken AGF

Plastic, karton of bulk? Duurzaam verpakken is een genuanceerd verhaal

Welke verpakking is nu de meest duurzame? Het antwoord daarop is alvast genuanceerder dan velen denken.

Lire la suite
Bodembeheer

Gezonde bodem: AGF-sectoren leveren inspanningen

De Vlaamse aardappel-, groente- en fruitsectoren doen heel wat moeite om hun akkers zo gezond mogelijk te houden. 

Lire la suite
Precisielandbouw

Precisielandbouw: hightech gecombineerd met boerenverstand

Anno 2022 barst de landbouwsector van de rasechte innovatoren: mensen met een dronebrevet en laptop in de aanslag.

Lire la suite
Voedselverspilling AGF

Minder voedsel verspillen doe je zo

De Vlaamse aardappel-, groente- en fruitsectoren (AGF) beperken voedselverlies en -verspilling nu al tot een absoluut minimum. Enkele tips om voedselverlies thuis tegen te gaan.

Lees meer
Helden van onze velden

‘Helden van onze velden’ zet duurzaamheidsinitiatieven in de kijker

VLAM trapt in mei '22 de campagne ‘Helden van onze velden’ af. Daarmee zet het talloze duurzaamheidsinitiatieven van de Vlaamse aardappel-, groente- en fruitsector (AGF) in de verf.

Lees meer

Over 'Helden van onze velden'

‘Helden van onze velden’ informeert en sensibiliseert met nieuwtjes, cijfers en sprekende voorbeelden van de initiatieven van de AGF-sector. Hoe helpen boeren het klimaat door tonnen CO2 op te slaan onder hun akkers?  Hoe dragen drones en GPS-gestuurde tractoren bij tot minder waterverbruik en dito voedselverspilling? Welke misconcepties over verpakkingen en bewaringsmethodes moeten de wereld uit geholpen worden? Stuk voor stuk vragen die deze campagne en website beantwoordt. 

'Helden van onze velden'  is een initiatief van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, met dank aan Europese steun.

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.
 

Volg je ons al op LinkedIn?